Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het Gebiedsteam ondersteunt vanuit de Wmo inwoners met:

  • meedoen in de samenleving;
  • dagbesteding;
  • zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen;
  • het leven met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen;
  • beschermd wonen en opvang.

Wijziging eigen bijdrage

Mensen die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ontvangen de rekening voor het betalen van de maandelijkse eigen bijdrage van het Centraal Administratiekantoor (CAK). 

Nieuwe taak gemeente 

Per 1 januari 2020 neemt de gemeente de administratie van aan- en afmelding voor de eigen bijdrage voor haar rekening. Door een landelijke storing heeft de verwerking van de administratie voor de eigen bijdrage vertraging opgelopen. Met terugwerkende kracht wordt de eigen bijdrage alsnog in rekening gebracht. De maanden april en mei worden daarbij kwijtgescholden vanwege de coronacrisis.

Controleer uw rekening

Mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo ontvangen in september een brief en een rekening van het CAK. Controleer deze goed. 

Aanvraag wijziging

Direct regelen

Kloppen de gegevens niet? Vul dan het formulier 'Aanvraag wijziging eigen bijdrage Wmo' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Wilt u een wijziging doorgeven voor een cliënt? Vul dan het formulier 'Aanvraag wijziging eigen bijdrage Wmo, cliëntversie' in.

Dorpssteunpunten

In vrijwel elk dorp in de gemeente Opsterland zijn dorpssteunpunten. Hier kunt u terecht met allerlei vragen, maar ook als u iemand nodig hebt die u tijdelijk helpt met bijvoorbeeld het gras maaien. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland