Ontvangt u een gemeentetoeslag peuteropvang? Dan moet u in het jaar daaropvolgend, voor 1 juni, hier verantwoording voor afleggen via het formulier "Verantwoording gemeentetoeslag peuteropvang". 

De gemeentetoeslag die u heeft ontvangen is een voorlopig bedrag. Op basis van de door u aangeleverde gegevens wordt de definitieve gemeentetoeslag waar u recht op had berekend. 

Het zou kunnen dat u te veel gemeentetoeslag heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat uw kind toch minder gebruik heeft gemaakt van de peuteropvang dan vooraf was ingeschat. U betaalt de te veel ontvangen gemeentetoeslag dan aan ons terug. Het zou ook kunnen zijn dat u te weinig gemeentetoeslag van ons heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat uw jaarinkomen lager bleek dan u vooraf had ingeschat. U ontvangt dan van ons alsnog de gemeentetoeslag die u te weinig heeft ontvangen.

Verantwoording

Direct regelen

Wilt u de verantwoording doorgeven voor de gemeentetoeslag voor peuteropvang? Vul dan het formulier 'Verantwoording gemeentetoeslag peuteropvang' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland