MFC De Finne

In Beetsterzwaag komt een kindcentrum. Het wordt één gebouw, waarin De Finne, Kinderwoud en V.V. De Sweach een plek krijgen. U leest op deze pagina meer informatie over het project.

MFC De Finne

Er komt een nieuw kindcentrum aan de Vlaslaan in Beetsterzwaag: MFC De Finne. Hier krijgen de school en kinderopvang Kinderwoud een plek. De voetbalvereniging is toe aan nieuwe kantine en kleedkamers. Deze komen ook in het nieuwe gebouw.  MFC De Finne wordt gebouwd aan de Vlaslaan in Beetsterzwaag, op het oefenveld van V.V. De Sweach. Een mooie centrale plek, vlak naast dorpshuis en bibliotheek De Buorskip. 

Dit project had eerder de naam Kansen voor Beetsterzwaag. Nu de kansen helder zijn gaan we verder onder de naam MFC De Finne. 

Samenwerking

Vorig jaar is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente, V.V. De Sweach, Kinderwoud en Kindcentrum De Finne. Stichting Comprix, het bestuur van samenwerkingsschool De Finne, is bouwheer van het MFC. Dit betekent dat zij opdracht geven om het werk uit te voeren. 

Schetsontwerp

Er is een architect gekozen. Na een voorselectie waarbij drie architecten gevraagd zijn een schetsvisie te geven, heeft de selectiecommissie unaniem gekozen voor KHV architecten uit Emmeloord.

Het schetsontwerp is een compact gebouw van twee bouwlagen. Het is gericht op samenwerking, door gebruik te maken van elkaars ruimten. Er wordt rekening gehouden met de wettelijke kaders en de eisen van een hedendaags kindcentrum. Bij de eerste schets is gekeken naar een goede inpassing op 
de kavel en dat het gebouw past in het beeld van Beetsterzwaag. Ook de overige adviseurs zoals de constructeur en de installatie adviseur zijn geselecteerd. De komende periode wordt samen met alle toekomstige gebruikers het ontwerp verder uitgewerkt.