Lokaal Sportakkoord

Het 'Lokaal Sportakkoord' is een actieplan om iedereen binnen onze gemeente meer te laten bewegen met plezier. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken. Dit realiseren wij samen met lokale allianties van sportclubs en andere organisaties.

Aanvraag

Direct regelen

Heeft u een idee dat bijdraagt aan één of meerdere thema’s van het 'Lokaal Sportakkoord'? Of heeft u een concreet plan voor uw sportvereniging in samenwerking met andere partijen in de buurt? Vul dan het formulier 'Aanvraag actie Lokaal Sportakkoord' in (onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk kunnen wij u helpen en/of voorzien van een financiële ondersteuning.

Idee of plan, zonder concrete uitwerking?

Heeft u een idee of plan dat bijdraagt aan de een gezond, sportief en gezamenlijk Opsterland, maar nog geen concrete uitwerking? Neem dan contact op met de aanvoerder van het desbetreffende thema om samen het idee te concretiseren.

Direct regelen

Heeft u goed idee of plan voor een actie, waarbij u het belang van sport en bewegen wilt benadrukken? Vul dan het 'Aanvraag actie Lokaal Sportakkoord' in.

Aanvraag actie lokaal sportakkoord

Sport

Voorwaarden

Heeft u een concreet plan dat bijdraagt aan minimaal één van de thema’s van het 'Lokaal Sportakkoord'? Lees of deze voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • de actie draagt bij aan de ambitie en doelstellingen van het 'Lokaal Sportakkoord';
 • de actie wordt door meerdere organisaties/verenigingen gedragen;
 • bij acties in het thema 'Vitale Sport- en Beweegaanbieders' heeft er afstemming plaats gevonden de met de Adviseur Lokale Sport;
 • de actie is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties).

En verder...

 • de ureninzet wordt niet vergoed;
 • cofinanciering is een pré (in geld of in tijd/uren);
 • de actie wordt nadien geëvalueerd.

Samenwerking en verbinding

Veel sportverenigingen in Opsterland hebben zich al aangesloten bij het 'Lokaal Sportakkoord'. De buurtsportcoaches van het Beweegteam Opsterland vervullen de aanvoerdersrol en zorgen voor verbinding. Samen met de gemeente, GGD Fryslân, JOGG, de Delte en Sport Fryslân maken zij deel uit van de kerngroep.

Kerngroep 'Lokaal Sportakkoord'

De kerngroep neemt beslissingen over de acties en ideeën die bijvoorbeeld voortkomen uit de themabijeenkomsten.

Enkele gerealiseerde acties tot nu toe:

 • het opzetten van het Oldstars-traject;
 • het aanbieden van EHBO-cursussen;
 • het organiseren van een zwemuurtje voor ouderen en nieuwkomers;
 • het opzetten van een tent voor buitensporten;
 • korting op lidmaatschappen van sportverenigingen.

Contactgegevens voorzitter kerngroep

Vier themagebieden

Het 'Lokaal Sportakkoord' omvat een aantal themagebieden. Elk themagebied heeft een eigen Aanvoerder vanuit het Beweegteam Opsterland(externe link).

Thema I - Jong Vaardig en in Beweging

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en daardoor makkelijker motorische achterstanden oplopen. Het doel is om deze te verbeteren en bewegen in de open ruimte en op schoolpleinen te stimuleren.

Thema II - Inclusief Sporten en Bewegen 

De ambitie is dat alle inwoners van de gemeente Opsterland een leven lang plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etniciteit, geaardheid of sociale positie nemen we weg. Speerpunten zijn onder meer drempels verlagen en aanbod op maat maken.

Thema III - Vitale Sport- en Beweegaanbieders 

 • Aanvoerder ➜ Jaïr Salverda, Buurtsportcoach
 • Telefoon 06 - 82 48 79 56

Ambitie is om alle sportaanbieders toekomstbestendig te maken. De basis wordt op orde gebracht, zodat verenigingen zich kunnen richten op het organiseren van passend aanbod. Enkele speerpunten zijn het behoud en werven van vrijwilligers.

Thema IV - Positieve Sportcultuur

 • Aanvoerder ➜ Jasper Blankert, Buurtsportcoach
 • Telefoon 06 - 20 70 66 54

De ambitie is dat overal veilig, eerlijk, zorgeloos en met plezier gesport kan worden, dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers en ouders om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken. Belangrijke speerpunten zijn ouderbetrokkenheid en het zichtbaar maken van de gezonde vereniging.

Nationaal Sportakkoord

Sportminister Bruno Bruins heeft samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord(externe link) gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop we de komende jaren voortgang willen boeken. Deze ambities zijn:

 • Inclusief sporten & bewegen;
 • Duurzame sportinfrastructuur;
 • Vitale sport- en beweegaanbieders;
 • Positieve sportcultuur;
 • Vaardig in bewegen;
 • ‘Topsport die inspireert’.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hun eigen sportakkoorden ontwikkelen en die ook uitvoeren. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken lokale partijen afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Lees meer op:

Sportakkoord Opsterland

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland