Heeft u in 2022 de eenmalige energietoeslag ontvangen? Dan komt u ook in aanmerking voor de Energie Kado regeling. Daarmee kunt u voor € 500,- energiebesparende producten kopen.

Energie Kado regeling

Heeft u een energietoeslag ontvangen? Dan heeft team ‘Werk en Inkomen’ van de gemeente Opsterland uw adres. Zij mogen uw gegevens zonder uw toestemming niet met anderen delen. Daarom vragen wij u of wij uw adres en dat u een eenmalige energietoeslag heeft ontvangen, mogen delen met twee andere partijen:

  • Het team binnen de gemeente Opsterland dat verantwoordelijk is voor de 'Energie Kado regeling'; team 'Ontwikkeling Ruimtelijk Domein'.
  • Het 'Duurzaam Bouwloket', dat controleert of u in aanmerking komt voor de 'Energie Kado regeling' en de uitvoering regelt.

Wanneer u toestemming geeft, stuurt team ‘Ontwikkeling Ruimtelijk Domein’ u een tweede brief waarin wordt uitgelegd hoe u de 'Energie Kado regeling' aanvraagt.  

Geeft u geen toestemming? Ook dan kunt u de 'Energie Kado regeling' aanvragen. Hiervoor is dan wel een inkomenstoets nodig. U moet dan informatie over uw inkomen toesturen. Dit kan vanaf 1 september 2023.

Toekomstige (duurzaamheids)regelingen

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor andere (duurzaamheids)regelingen. Team ‘Ontwikkeling Ruimtelijk Domein’ houdt u graag op de hoogte van nieuwe regelingen waarmee u energie kunt besparen. Dit kunnen zij doen als u toestemming geeft om uw adres en dat u eenmalige energietoeslag heeft ontvangen met hen te delen.

Toestemming geven

Direct regelen

Wilt u uw toestemming regelen voor de 'Energie Kado regeling' en/of toekomstige (duurzaamheids)regelingen? Vul het formulier 'Toestemmingsverklaring 'Energie Kado regeling' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Hulp nodig?

Lukt het niet om digitaal toestemming te geven? Vraag uw familieleden, buren of kennissen om u te helpen.

Ook wij kunnen u helpen. Bel dan naar (0512) 386 222. Wij helpen u graag telefonisch. 

Privacy

Meer informatie over het gebruik van uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring op onze website www.opsterland.nl. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Opsterland kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kunt u doen door het sturen van een e-mail aan het volgende e-mailadres: privacy@opsterland.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland