Samen met de jongeren wil de gemeente Opsterland jeugdparticipatie mogelijk maken. De gemeente vindt het belangrijk om de mening en ideeën van jongeren mee te nemen in besluiten. Dit wil de gemeente doen door advies te vragen aan de jeugd, bijvoorbeeld over thema’s als duurzaamheid, gezondheid en ontwikkelingen in de dorpen. 

De jeugdraad mag ook ideeën bedenken en ongevraagd advies geven aan de gemeente over onderwerpen die zij belangrijk vinden! Welke onderwerpen dat zijn en wat de naam wordt van de jeugdraad van Opsterland, bepalen we samen met de jeugd. We stellen samen met de jongeren een jaarplan op met een planning, onderwerpen en activiteiten. Code Hans zal de jeugdraad begeleiden en ondersteunen. De jeugdambassadeur van Code Hans zal hierin een grote rol spelen.

De werving vindt plaats via het Instagramaccount @jongeren.in.opsterland en de Facebookpagina Jongeren in Opsterland. Volg deze pagina’s vooral om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent de jeugdraad. Heeft u vragen hierover of kent u iemand die mee zou willen doen aan de jeugdraad (12 – 18 jaar), neem dan contact op via het mailadres ikdoemee@codehans.nl.