Zorg, inkomen en ondersteuning

Nieuws - Zorg voor elkaar

Actuele nieuwsberichten over zorg, inkomen en ondersteuning. 
  • Tijdelijke pop-up vaccinatielocaties voor herhaalprik corona

    GGD Fryslân opent regelmatig tijdelijke vaccinatielocaties waar u zonder afspraak een coronavaccinatie kunt halen. Ook als u vragen heeft over het coronavirus kunt u daar terecht.

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Verwenmiddag voor mantelzorgers

    Gister was het nationale Mantelzorgdag. Mantelzorger bent u als u zorgt voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. 

Werk mee aan de preventie-agenda

Met de preventie-agenda willen we bewonersorganisaties, zorgaanbieders, ondernemers en anderen die zich betrokken voelen bij preventie in onze gemeente uitnodigen om mee te denken en mee te doen.

Heeft u een idee? Deel het met ons!

Deel uw ideeën met ons! Hoe zou u willen bijdragen aan onze vitale dorpen?

Lees meer

Meer informatie

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met het Gebiedsteam 

Gemeente Opsterland