Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Heeft u een laag inkomen? De gemeente Opsterland komt mensen met een laag inkomen tegemoet in hun kosten door een collectieve zorgverzekering via De Friesland Zorgverzekeraar aan te bieden: de zorgverzekering AV Frieso Compleet. Door hieraan deel te nemen profiteert u van veel extra vergoedingen en bespaart u een behoorlijk bedrag. De gemeente betaalt namelijk een deel van uw premie.

Direct regelen

Als u op dit moment een zorgverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar heeft kunt u de zorgverzekering AV Frieso Compleet aanvragen.

Aanvraag AV Frieso Compleet 

Op www.gezondverzekerd.nl(externe link) vindt u ook meer informatie over de hoogte van de premie en de vergoeding van de kosten.

Geld

Voordelen AV Frieso

Verwacht u ruime vergoedingen nodig te hebben? Kies dan de AV Frieso Compleet met:

  • fysiotherapie (alle medisch noodzakelijke behandelingen)
  • brillen en/of lenzen (max. € 300,- per 3 jaar) en tandartskosten (max. € 500,-)
  • eigen risico in termijnen betalen
  • een vergoeding voor eigen bijdrage WMO (max. € 230,-)
  • geen medische selectie, iedereen is welkom

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de zorgverzekering AV Frieso Compleet als:

  • u 18 jaar of ouder bent;
  • uw inkomen laag is (tot 130% van het Wettelijk minimum loon);
  • u momenteel een zorgverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar heeft;
  • u niet gebruik maakt van een andere collectiviteitskorting;
  • u geen betalingsachterstand heeft in het betalen van uw verzekeringspremie.

Aanvraag

Als u op dit moment een zorgverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar heeft kunt u de zorgverzekering AV Frieso Compleet online aanvragen via www.gezondverzekerd.nl(externe link), op deze website vindt u ook meer informatie over de hoogte van de premie en de vergoeding van de kosten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland