Dinsdag 19 september: een raadsvergadering met lovende woorden en applaus...

Wolkom Mirre Kanters

Met een daverend applaus benoemde de raad dinsdagavond Mirre Kanters tot de allereerste kinderburgemeester van Opsterland. Daarna werd zij, tijdens de bijzondere raadsvergadering, beëdigd door burgemeester Roolvink.

“Het was best een beetje spannend, maar ik heb er vooral veel zin in!”

Mirre bruist dan ook van de ideeën, over een jeugdraad met een kind uit ieder dorp, maar ook met meer plekken om te spelen en veilige wegen daarnaartoe. Dit schooljaar gaat zij zich inzetten voor de kinderen van Opsterland. U gaat haar vast vaker zien, want ook vloggen over wat ze doet tijdens haar ambtstermijn, is één van haar ideeën.

Oant sjen Anko Postma

Daarna warme woorden voor vertrekkend wethouder Anko Postma. Hij werd onder andere toegesproken door collega Durk Durksz:

Nei hast sân jier, en dan lit ik it oan jo om te bepalen oft dat de meagere of de fette wiene, ferlitst Opsterlân en dêrmei kaamst ús dochs wat oer ‘t mat”

Postma wordt op 28 oktober burgemeester van de Twentse gemeente Tubbergen. Daar arriveert hij met veel energie, een historische gemeenteplattegrond van Opsterland en een pompeblêdsje op de revers.

Wolkom Marcel van Opzeeland

Met een brede lach op zijn gezicht mocht daarna beoogd opvolger Marcel van Opzeeland plaatsnemen. De raad besloot met 20 ‘voors’ unaniem dat Van Opzeeland (Opsterlands Belang) inderdaad benoemd werd.

“Dat was 40 jaar geleden al bepaald”,

memoreerde Van Opzeeland. Op school staarde hij graag naar een kaart met daarop alle gemeenten. ‘Opsterland’ vond hij de mooiste gemeente.

Die paste zo mooi bij mijn naam.”

Nu, 40 jaar later, is het zover: Van Opzeeland is wethouder in die mooiste gemeente. Na het afleggen van de eed nam hij plaats tussen zijn nieuwe collega-collegeleden.

Oant sjen Lex Roolvink

Tot slot mooie woorden voor en van burgemeester Lex Roolvink, die met veel plezier een jaar terug thuis was in Opsterland. Hij roemde de raad, bestuurders, ambtenaren maar ook en vooral de inwoners, ondernemers en plaatselijk belangen. Roolvinks wens: 

“Hoe u hier met elkaar omgaat, het gesprek voert en samenwerkt, is uniek! Blijf dat koesteren.”

Na het afdoen van de ambtsketen sloeg hij nog een laatste keer met de voorzittershamer:

“De vergadering is gesloten!”

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland