Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart. Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren of andere instanties. De kaart ligt van 12 april 2023 tot en met 23 mei 2023 ter inzage.

Onderhoud van de oevers van de Turfroute

Bent u eigenaar van de oever langs de Turfroute? Dan kan het zijn dat u de oever moet onderhouden. Op deze kaart(externe link)(externe link) staat wie het onderhoud van welk stuk oever moet doen en, zo ja, of u daar ook een vergoeding voor krijgt. U kunt tot en met 23 mei as. reageren op deze plannen. Hoe dat moet en alle informatie hierover staat op de website van de provincie Fryslân(externe link)(externe link)

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland