Bij controlewerkzaamheden door de gemeente Opsterland is geconstateerd dat al geruime tijd in de Nije Feart bij de Polderdyk te Nij Beets meerderde onbeheerde vaartuigen zijn aangelegd. De gemeente is op zoek naar de eigenaren van deze vaartuigen. 

Op grond van Artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening het niet toegestaan om hier aan te leggen. Daarom verzoeken wij de eigenaren hun vaartuig te verwijderen en verwijderd te houden. Als niet aan dit verzoek wordt voldaan zullen de vaartuigen na 1 juni 2024 van overheidswege worden verwijderd. De kosten van verwijdering en bijkomende kosten zullen op de eigenaar van de boot worden verhaald. Eventuele schade veroorzaakt tijdens de berging kan niet op de gemeente worden verhaald.

Nadere informatie over dit bericht is te verkrijgen bij T. Fledderus van het Team Toezicht & Handhaving van de gemeente Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, telefoon 140512 of via handhaving@opsterland.nl.