Bij controlewerkzaamheden door de gemeente Opsterland en Wetterskip Fryslân is geconstateerd dat al geruime tijd In de Nije Feart, t.h.v. de brug Kolderveen in Terwispel en  In de Kanalwei  Noard in Nijbeets onbeheerde vaartuigen zijn aangelegd. De gemeente is op zoek naar de eigenaren van deze vaartuigen.

 Op grond van Artikel 5:25  van de Algemene Plaatselijke Verordening is het niet toegestaan hier aan te leggen. Daarom verzoeken wij de eigenaren hun vaartuig te verwijderen en verwijderd te houden. Als niet aan dit verzoek wordt voldaan zullen de vaartuigen  na 2 december 2022 van overheidswege worden verwijderd. De kosten van verwijdering en bijkomende kosten zullen op de eigenaar van de boot worden verhaald. Eventuele schade veroorzaakt tijdens de berging kan niet op de gemeente worden verhaald.

 Nadere informatie over dit bericht is te verkrijgen bij T. Fledderus  van het Team Toezicht & Handhaving van de gemeente Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, telefoon 140512 of via handhaving@opsterland.nl

Boot Terwispel:

Boot Terwispel

Boot Nijbeets:

Boot Nijbeets

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland