Update: de woonboot is inmiddels weggehaald. 

Bij controlewerkzaamheden door de gemeente Opsterland is geconstateerd dat al geruime tijd in de Heafeart te Tijnje , ter hoogte van de Warrewei, een woonboot is aangelegd. De gemeente is op zoek naar de eigenaar van dit vaartuig.

Wie is of kent de eigenaar van dit vaartuig? Laat het ons weten.

Op grond van Artikel 5:25  van de Algemene plaatselijke verordening is het niet toegestaan hier aan te leggen. Daarom verzoeken wij ook de eigenaar dit vaartuig deze te verwijderen en verwijderd te houden. Als niet aan dit verzoek wordt voldaan zal dit vaartuig na 6 mei 2023 van overheidswege worden verwijderd. De kosten van verwijdering en bijkomende kosten zullen op de eigenaar van de boot worden verhaald.

Nadere informatie over dit bericht is te verkrijgen bij het Team Toezicht & Handhaving van de gemeente Opsterland, telefoon 140512

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland