Tijdens de openbare raadsvergadering op 23 mei wordt bekend gemaakt wie de gemeenteraad aanbeveelt als nieuwe burgemeester van Opsterland.

Na het vertrek van burgemeester Van Selm startte de gemeenteraad de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Ook u kon laten weten wat u van hem of haar verwachtte. De wensen en ideeën van inwoners werden meegenomen in de profielschets. In maart liet provincie Fryslân weten dat er vijftien kandidaten hadden gesolliciteerd. Daarmee ging de vertrouwenscommissie aan de slag.

Op 23 mei kiest de gemeenteraad de burgemeester van Opsterland. Wie dat is, maakt de raad tijdens de openbare vergadering bekend. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent vanaf 21.25 uur welkom in het Gemeentehuis aan de Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. De vergadering is vanaf 21.30 uur ook online te volgen(externe link).

Na deze bekendmaking volgt de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken, en de voordracht aan de Koning. Stemmen de minister en Koning in met de voordracht dan is de installatie van de nieuwe burgemeester op 25 september 2023.