In Nederland kiezen we elke 4 jaar de besturen van de waterschappen. Dat doen we bij de waterschapsverkiezingen. Maar wat doet een waterschap (bij ons Wetterskip Fryslân) eigenlijk? En welke partij past het best bij u?

Ga naar Stemhulp Wetterskip Fryslân

Taken van het Wetterskip

Het Wetterskip heeft verschillende taken op de volgende gebieden: 

  • Beheren en versterken van dijken en sluizen
  • Zuiveren rioolwater
  • Regelen waterstand
  • Zorgen voor schoon water

Controleren en beschermen

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. Dat doen de waterschappen. Nederland heeft 21 waterschappen. Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen inwoners waterschapsbeslasting. Tijdens de verkiezingen heeft u invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het waterschap maakt.

Verkiezingen waterschap

Stemt u bij de waterschapsverkiezingen? Dan bepaalt u mee wie er in het algemeen bestuur van het waterschap komt. In het algemeen bestuur zitten ook mensen van natuurorganisaties en boeren. Zij worden niet gekozen maar benoemd. Want de controle van het water is ook voor hen heel belangrijk. De leden van het algemeen bestuur zijn er uiteindelijk voor alle inwoners.

Wat doet het bestuur?

  • Het algemeen bestuur bepaalt de doelen van het waterschap en hoe er wordt gewerkt aan die doelen.
  • Het algemeen bestuur bepaalt hoe hoog de waterschapsbelasting is.
  • Het algemeen bestuur controleert of de taken van het waterschap goed worden uitgevoerd.

Downloads