Wethouder Libbe de Vries las vanochtend bij het Voorleesontbijt voor uit ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’

En een feestje was het! De kinderen van OBS De Flecht hadden zich al vroeg verzameld in de bibliotheek in Gorredijk. Ze luisterden aandachtig naar de wethouder die volgens juf Ria over een heus voorleesdiploma beschikt. Met een feestmuts op het hoofd en speelgoedknuffel in de hand hoorden de kinderen het verhaal van Maximiliaan die alleen thuis is en een feest organiseert voor zijn speelgoedbeesten.

Met de Nationale Voorleesdagen worden ouders gestimuleerd om voor te lezen aan hun kinderen. Hoe meer er voorgelezen wordt, hoe groter de kans dat ze ook op latere leeftijd met plezier lezen!

Libbe de Vries voorlezen
Libbe de Vries voorlezen

Meer nieuws

  • Foar de 18de kear it earste aai!

    Sykje! Dat is de truc om het eerste kievitsei te vinden. En dat deed Rinze van der Ploeg dan ook al een paar weken. Hij vond het eerste ljipaai van de gemeente Opsterland.

  • Zaterdag 25 maart: Lentekriebels op de milieustraat

    Op zaterdag 25 maart a.s. is het de Landelijke Compostdag en haal je van 09.00 tot 12.45 uur gratis compost bij de Omrin milieustraat in Gorredijk.

  • Vreugdevuur ontsteken

    Traditioneel worden tijdens Pasen op diverse plaatsen in de gemeente vreugdevuren aangelegd. Voor het ontsteken van een vreugdevuur kunt u een speciale ontheffing van het stookverbod aanvragen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland