Wethouder Libbe de Vries las vanochtend bij het Voorleesontbijt voor uit ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’

En een feestje was het! De kinderen van OBS De Flecht hadden zich al vroeg verzameld in de bibliotheek in Gorredijk. Ze luisterden aandachtig naar de wethouder die volgens juf Ria over een heus voorleesdiploma beschikt. Met een feestmuts op het hoofd en speelgoedknuffel in de hand hoorden de kinderen het verhaal van Maximiliaan die alleen thuis is en een feest organiseert voor zijn speelgoedbeesten.

Met de Nationale Voorleesdagen worden ouders gestimuleerd om voor te lezen aan hun kinderen. Hoe meer er voorgelezen wordt, hoe groter de kans dat ze ook op latere leeftijd met plezier lezen!

Libbe de Vries voorlezen
Libbe de Vries voorlezen

Meer nieuws

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland