Donderdagmiddag 7 juli 2022 was het feest in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag, want daar werden elf inwoners van Opsterland genaturaliseerd. Zij legden de eed of belofte af en kregen daarna van burgemeester Ellen van Selm het officiële certificaat van het Nederlanderschap. Verder werden zij verwend met bloemen en cadeautjes. Onder het genot van echte Fryske oranjekoek werden mooie verhalen en ervaringen uitgewisseld.

Om Nederlander te worden, doorlopen mensen vaak een langdurig proces. Als het moment van naturaliseren dan eindelijk daar is, is dat een heel bijzondere mijlpaal. Daar staan we graag tijdens een samenzijn met elkaar bij stil. De afgelopen twee jaar kon dat helaas niet vanwege de coronapandemie. De naturalisaties werden toen schriftelijk gedaan. Wat mooi en bijzonder dat we nu eindelijk weer als vanouds onze nieuwe Nederlanders in het Lycklamahûs konden ontvangen! Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland