De wegafsluiting Skûtsje in Gorredijk start op 27 juni en duurt tot en met 1 juli 2022.

Wanneer?

Aannemersbedrijf Van Wijnen is bezig met het bouwrijp maken van een gedeelte van Loevestein – Oost. Een gedeelte van de Skȗtsje wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer om 2 rioolaansluitingen te kunnen uitvoeren.

De wegafsluiting is van 27 juni t/m 1 juli 2022. Tijdens de werkzaamheden blijft de Boeier bereikbaar vanaf westzijde (it Goarrefean).

Meer nieuws

 • Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland

  Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

  Gemeentesecretaris Marjan van der Weij
 • Werkzaamheden Koartsweachsterbrêge Gorredijk

  De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd.

  Wegwerkzaamheden
 • Wegwerkzaamheden - Breewei Tijnje

  Op maandag 18 juli is er verkeershinder op de Breewei in Tijnje ter hoogte van de rotonde (N392).

  Wegwerkzaamheden

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de heer Wilmink, toezichthouder van de gemeente Opsterland. 

Neem hiervoor contact op met het Publiekscentrum

Buitendienst