Op sommige openbare plekken in de gemeente staan losse speeltoestellen zoals trampolines of voetbalgoals. Bij ons is niet altijd bekend wie deze heeft geplaatst. Als u eigenaar bent van een dergelijk toestel, dan vragen wij u om deze toestellen op te ruimen of te verplaatsen naar eigen terrein.

Wij kunnen de veiligheid van de toestellen niet garanderen

Alhoewel wij begrip hebben voor het initiatief om zelf toestellen te plaatsen, kunnen wij deze situatie niet langer gedogen. In de openbare ruimte streven wij naar een verantwoord evenwicht tussen groene ruimte en plekken om te spelen. Speeltoestellen clusteren wij daarom zoveel mogelijk in de openbare speeltuinen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om samen met de verantwoordelijke speeltuinvereniging te zorgen voor het onderhoud. Daardoor kunnen wij de toestellen periodiek keuren om de veiligheid te waarborgen. Toestellen die zonder onze toestemming zijn geplaatst vallen buiten ons onderhoud en onze veiligheidskeuring. Dit zorgt voor een verhoogd risico op ongemakken bij de gebruikers van deze toestellen. Omdat de toestellen op onze grond staan zijn wij aansprakelijk voor eventueel letsel en dat willen we voorkomen.

Wij vragen u om de toestellen weg te halen

We vragen u daarom om deze toestellen weer op te ruimen of te verplaatsen naar eigen terrein. Buurten waar deze losse speeltoestellen staan worden ook huis-aan-huis aangeschreven. Mochten er acht weken na het versturen van die brief nog speeltoestellen staan in de openbare ruimte, dan gaan wij deze zelf weghalen. We rekenen op uw begrip daarvoor. We mogen deze maatregel treffen op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Die stelt dat het gebruiken van een openbare plaats niet is toegestaan als dat voor belemmering zorgt in het beheer en onderhoud van deze plaats of gevaar oplevert voor het veilig gebruik van die openbare plaats (of overlast veroorzaakt).

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de gemeente

Als u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding deze oproep, neem dan contact op met Lianne de Jong, onze beheerder van de speeltuinen. Zij is te bereiken via 0512 386 533 of via lianne.de.jong@opsterland.nl. U kunt ook altijd contact opnemen met ons algemene nummer 0512 386 222.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland