Je mag geen vuur stoken in de open lucht. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, zolang dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden. Het is onder voorwaarden wel toegestaan een vreugdevuur/paasvuur te ontsteken. Je kunt hiervoor een ontheffing aanvragen.

Direct regelen

Ontheffing stoken aanvragen

De kosten hiervoor zijn 61 euro.

Vuur

Hoe lang duurt het?

Vraag de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk 3 weken van tevoren aan.

Hoe werkt het?

Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht. Het verbod geldt niét als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar voor de omgeving opleveren.

Voorschriften

De gemeente kan ontheffing verlenen van het verbod. Meestal moet u zich dan aan een aantal voorschriften houden. Zo kan de gemeente bepalen dat u een minimumafstand tot gebouwen of een bos moet aanhouden. Ook kan de gemeente aangeven welke materialen u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.

Ontheffing weigeren

De gemeente weigert de ontheffing om de volgende redenen:

  • om de openbare orde en veiligheid te garanderen
  • om de woon- en leefomgeving te beschermen
  • om de flora en fauna te beschermen
  • om hinder te voorkomen

Kosten

Een ontheffing voor het stoken kost 61 euro.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland