Het doel van Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) is om peuters en kleuters die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand beter voor te bereiden op groep 3 van de basisschool. Hiervoor wordt een VVE-programma gebruikt, waarmee spelenderwijs de sociaal emotionele-, motorische-, reken- en taalontwikkeling gestimuleerd wordt. Er wordt vaak gewerkt aan de hand van thema’s, zoals ‘lente’, ‘huis’ of ‘hoe zie ik eruit?’. Alle kinderen op de peuteropvang doen mee aan het VVE programma. Kinderen die een indicatie hebben voor VVE mogen extra uren naar de peuteropvang.

Indicatie VVE van het consultatiebureau

Op het consultatiebureau wordt bekeken of uw peuter in aanmerking komt voor een VVE-indicatie. De arts of verpleegkundige van het consultatiebureau zal dit met u bespreken. Met een indicatie voor VVE kan uw kind vaker naar de peuteropvang. De extra uren die het kind naar de peuteropvang gaat in het kader van VVE, zijn voor ouders kosteloos.

Peuteropvangaanbieders met VVE

Dorp

Peuteropvang

Aanbieder

Telefoonnummer

Bakkeveen 

De Dúnkrûmels

Kinderopvang De Basis

0594-631266

Beetsterzwaag

It Kwetternest

Kinderwoud

(0513) 610 825

Frieschepalen

De Krobbedobbe 

Ineke Geertsma

06 15 47 13 47

Gorredijk              

Centrum

Kinderwoud    

(0513) 610 825

Gorredijk

Librije

Kinderwoud

(0513) 610 825

Gorredijk

Loevestein

Kinderwoud

(0513) 610 825

Gorredijk

Op ús pleats

Daisy Put

(0513) 852 907

Langezwaag

Boartlik Begjin

Kinderwoud

(0513) 610 825

Lippenhuizen        

It Berneplakje 

Renskje Idzenga (franchise Kinderwoud)

(0513) 610 825

Nij Beets

Tante Jansz

Janny Dijkstra 

(0513) 610 825

Terwispel              

It Krielhûske 

Kinderopvang Esther 

06 30 28 31 89 

Tijnje

Lytse Wrâld

Kinderopvang Esther

(0513) 571 594

Ureterp                 

De Spil

Kinderwoud 

(0513) 610 825

Ureterp

Leaf 

CKO Kleurrijk

06 20 79 35 68

Wijnjewoude         

De Telle 

Kinderopvang Esther

(0516) 480 515

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland