De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd. De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd. De fiets- en voetbrug kan vanwege versnelde slijtage aan het brugscharnier niet langer worden geopend. Om de pleziervaart door te laten gaan wordt de brug daarom tijdelijk verwijderd. Pleziervaart Turfroute ondervindt geen hinder. 

Waarom?

De brug staat op de nominatie voor groot onderhoud. In voorbereiding op dit onderhoud is naar voren gekomen dat het scharnier van de brug sneller is achteruitgegaan dan vanuit de laatste controle werd voorzien. Door het versleten scharnier zou de brug in geopende toestand bij harde wind uit balans kunnen raken. De brug wordt daarom uit voorzorg tijdelijk weggehaald. Op deze manier kan de pleziervaart dit vaarseizoen ongehinderd doorvaren.

 Het is nog onduidelijk wanneer de brug terugkomt. Er wordt in eerste instantie gekeken of het mogelijk is om de bestaande brug op te knappen en weer terug te plaatsen. In dat geval kan de brug waarschijnlijk in het najaar weer in gebruik worden genomen. Over andere scenario’s moet de komende tijd meer duidelijk worden.

De brug verbindt de straten ’t Weike en ’t Leantsje voor fietsers en voetgangers. Ongeveer tweehonderd meter verderop is een alternatieve oversteek.

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

    Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de heer H. de Boer. 

Neem hiervoor contact op met het Publiekscentrum

Buitendienst