De vacature voor het burgemeesterschap van de gemeente Opsterland heeft vijftien sollicitanten opgeleverd; acht mannen en zeven vrouwen.

Drie gegadigden zijn jonger dan veertig, één is tussen de veertig en vijftig jaar oud, acht tussen de vijftig en zestig en drie kandidaten zijn boven de zestig.

De meeste kandidaten (vijf) zijn partijloos. Drie behoren tot de VVD. CDA, D66 en de ChristenUnie zijn elk door twee personen vertegenwoordigd. GroenLinks sluit de rij met één kandidaat.

 De nieuwe Kroonbenoemde burgemeester volgt Ellen van Selm op die in september vorig jaar benoemd werd in Purmerend. Sindsdien is Lex Roolvink waarnemend burgemeester.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft met de vertrouwenscommissie de sollicitanten besproken. De vertrouwenscommissie heeft alle brieven gezien. In goed overleg is een gemeenschappelijke selectie gemaakt. De vertrouwenscommissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt verslag uit aan de gemeenteraad, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan en in welke volgorde.

 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in september geïnstalleerd wordt.

Meer nieuws

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland