Op donderdag 28 juli hebben wethouder Durk Durksz en adviseur Grondzaken Wilma Huisman bij notaris Cor van Dijk de verloting bijgewoond van bouwkavels in Gorredijk en Ureterp. De verloting van de kavels vond plaats op het kantoor van Van Dijk Notariaat aan de Hegedyk 15 in Gorredijk.

De beschikbare kavels hebben van 29 juni tot en met 27 juli in de Sa! en op de website van gemeente Opsterland hebben gestaan. Het publiceren van de bouwkavels is een vereiste na een uitspraak van de Hoge Raad in het kader van het Didam-arrest van 26 november 2021. Hierin staat dat iedereen bij verkoop van onroerende goederen gelijke kansen moet krijgen.

Het was mogelijk om in te schrijven voor 3 particuliere en 8 bedrijfskavels. Voor de particuliere kavels waren er 2 inschrijvers die elk een andere voorkeur hadden. Beide inschrijvers krijgen nu een aanbieding. Er was interesse voor 2 bedrijfskavels, De Werf 14 en Tolbaas 29. Hiervoor waren alle inschrijvingen respectievelijk 5 en 4 geïnteresseerden.

Alle inschrijvers voor de bedrijfskavels krijgen nu een bericht met hun plaats op de lotingslijst. De nummers 1 krijgen 4 weken de tijd om te reageren, mocht hij/zij afzeggen of toch voor een andere kavel gaan, dan krijgt nummer 2 de mogelijkheid.

Alle openstaande kavels blijven op de website staan en hiervoor kan men nu rechtstreeks een reservering bij de gemeente aanvragen. De eerste die reageert krijgt de reservering, dus geen verloting meer.

Lees meer op Verkoopprocedure | Gemeente Opsterland

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

    Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland