De gemeente is voornemens grond/groenstroken te verkopen aan inwoners en ondernemers. Dit betreft de volgende stukken grond:

Voornemen verkoop grond/groenstroken aan inwoners

- grond achter Kromhoeke 24 in Frieschepalen, kadastrale gemeente Ureterp F 1938, grootte 445 m2.

- grond achter Hoofdstraat 68 in Beetsterzwaag, kadastrale gemeente Beetsterzwaag B 4138 deels, grootte 108 m2.

- (al verkocht) grond achter Boskleane 33 in Bakkeveen, kadastrale gemeente Duurswoude D 1112 deels, grootte 117 m2.

Voornemen verkoop grond/groenstroken aan ondernemers

- grond voor trafo bij Boskdobbe 4A in Frieschepalen, kadastrale gemeente Ureterp G 544 deels, grootte 20 m2.

- grond voor trafo bij de kruising Tolheksleane/De Kolk in Frieschepalen, gemeente Ureterp F 2530 deels, grootte 20 m2.

Kunt u zich niet verenigen met deze verkoop en bent u van mening dat u ook als gegadigde in aanmerking dient te komen voor koop, dan kunt u gedurende een periode van drie weken na publicatie van dit bericht dit kenbaar maken bij de gemeente Opsterland via email grondverkoop@opsterland.nl of per brief ter attentie van mevrouw W. Huisman, adres Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag.

Vervaltermijn

Indien uiterlijk drie weken na de datum van deze publicatie geen bezwaren zijn ontvangen dan zal de gemeente overgaan tot verkoop aan gegadigde, op grond van die verwante bepalingen, onvoorwaardelijk en kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente ter zake het onderhavige voornemen tot verkoop van deze grond worden gemaakt. De hiervoor genoemde termijn van drie weken is een vervaltermijn.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland