De afgelopen weken hebben alle inwoners van Gorredijk de mogelijkheid gehad om ideeën in te dienen voor een nóg mooier Gorredijk. 

Dit kon via het platform www. stemvan.opsterland.nl. Van 12 december 2022 t/m 8 januari 2023 wordt aan alle Gordyksters gevraagd: “Wat is úw favoriet?” Via hetzelfde platform kunnen inwoners hun favoriete idee aangeven.

Meer dan 50 creatieve ideeën

Inmiddels zijn er 52 ideeën binnengekomen. De ideeën lopen uiteen van inrichting van de openbare ruimte tot aan culturele activiteiten en alles daar tussen in.

Wethouder Anko Postma: “We zijn erg blij met het enthousiasme waarmee de inwoners van Gorredijk hun ideeën kenbaar hebben gemaakt. De hoeveelheid ingediende ideeën geeft aan hoe betrokken de inwoners zijn. Nu hopen we dat de inwoners met hetzelfde enthousiasme hun favorieten aangeven, zodat de ideeën met het meeste draagvlak worden uitgevoerd.”

Hoe gaat het verder?

De 10 meest favoriete ideeën gaan door naar de volgende ronde. In deze ronde zal de gemeente de plannen toetsen aan de spelregels van het project. De haalbare plannen komen weer terug op het platform. Dan volgt een laatste stemronde. De ideeën met de meeste stemmen krijgen budget om hun plan in samenwerking met gemeente Opsterland uit te voeren. Er is €200.000 beschikbaar om de plannen tot uitvoering te brengen, met een maximum van €50.000 per idee. Dit budget is afkomstig van de Regio Deal Zuidoost Friesland, waarin de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Heerenveen en Smallingerland, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk samenwerken aan een stevige impuls van de regio.

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland