Opsterland, een prachtige gemeente, waar je behalve de 16 bruisende en karakteristieke dorpen uitgestrekte natuur vindt. Grasland, heide, de bekende Zeven Wouden en veengebieden worden er doorkruist door kanalen. Samen met de dorpen, plaatselijke belangen en onze collega’s zorgen wij ervoor dat Opsterland een prettige gemeente is om te wonen, werken en te verblijven.

We investeren in de kwaliteit van de eigen organisatie. Een slagvaardige organisatie die doet wat echt nodig is voor de dorpen, inwoners, bedrijven en maatschappelijk organisaties. In Opsterland willen we graag samen met anderen onze doelen bereiken.
De wereld krijgt in een steeds hoger tempo te maken met veranderingen. Geen organisatie of bedrijf kan daar in zijn isolement op inspelen. Ook de overheid heeft niet meer de sturende en bepalende rol van vroeger en werkt steeds meer – vaak in tijdelijke samenwerkingsverbanden en buiten de reguliere lijnstructuur - samen met diverse partijen aan uitdagende opgaven.

Het team Ontwikkeling Ruimtelijk Domein houdt zich in de meest brede zin bezig met de inrichting van de ruimte in gemeente Opsterland. Hierbij zijn de disciplines ruimtelijke ordening, landschap, wonen, milieu & duurzaamheid, economische zaken en integrale strategische advisering vertegenwoordigd. Het team levert ondersteuning en advies voor zowel algemene beleidsdoelstellingen en visies van de gemeente zelf als de diverse programma’s en projecten binnen de gemeente, zoals de invoering van de Omgevingswet en landschappelijke opgaven. Hierbij wordt samengewerkt met het team Ontwikkeling Sociaal Domein waar de maatschappelijke beleidsvelden zijn ondergebracht.


Ook de taken op het gebied van planologie zijn bij het team Ontwikkeling Ruimtelijk domein, belegd. In de komende jaren staan transformatie en innovatie van ons werk centraal. De komst van de Omgevingswet is hiervan de aanjager. De gemeente Opsterland werkt op enkele onderdelen samen in OWO verband (Opsterland, Westellingwerf en Ooststellingwerf). Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is ondergebracht bij een gezamenlijke OWO-afdeling. Het team heeft 26 collega’s die ervoor willen gaan om een hecht en sterk team te bouwen.

Binnen het team Ontwikkeling Ruimtelijk Domein zijn we op zoek naar een

Juridisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling (36 uur, 1 fte)

Waar hebben we jou voor nodig?

Voor initiatiefnemers van principeaanvragen ben je het eerste aanspreekpunt namens de gemeente. Je faciliteert de aanvrager en adviseert of deze aanvraag binnen ons beleid mogelijk gemaakt kan worden. Uiteindelijk adviseer je over de toekenning of de afwijzing daarvan. Daartoe heb je het nodige overleg met initiatiefnemers, je collega’s en derden.

Je functioneert als de verbindende schakel tussen de beleidsafdeling in Beetsterzwaag en de afdeling VTH in Gorredijk.

Je hebt kennis van en ervaring met het begeleiden van ruimtelijke procedures, waaronder de procedure voor een uitgebreide omgevingsvergunning en de (binnenplanse) wijziging van een bestemmingsplan. Ook behandel je in het kader van deze procedures de inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften en stel je verweerschriften op. Zo nodig vertegenwoordig je de gemeente bij gerechtelijke instanties.

Je bent in staat om zelfstandig een ruimtelijke onderbouwing of een toelichting op het wijzigingsplan met bijbehorende regels op te stellen. Ervaring met softwareprogramma’s als RoTekst of Dezta is een pré. Evenals een gedegen kennis van de op handen zijnde Omgevingswet. Daarnaast adviseer je de naaste collega’s en de collega’s van VTH over juridische aangelegenheden op het terrein van bouwen en het gebruik van gronden en draag je je steentje bij aan het ontwikkelen van nieuw (ruimtelijk) beleid.

Wat neem je mee?

Je bent een verbinder, initiatiefrijk, creatief en taak- en oplossingsgericht. Je kunt je verplaatsen in de belangen en wensen van de initiatiefnemer en bent creatief en gedreven in het mogelijk maken daarvan. In het bestuurlijk en ambtelijk krachtenveld voel je je thuis en kom je tot gewenste resultaten. Je durft vragen te stellen en bent een teamspeler met gevoel voor humor.  

  • HBO werk- en denkniveau op het gebied van ruimtelijke ordening (planologie);
  • 3 - 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling
    (bij voorkeur bij een gemeente);
  • Een dienstverlenende instelling en gericht op samenwerken en mogelijk maken;
  • Een proactieve en coöperatieve houding waarbij je de juiste prioriteiten weet te stellen;
  • Je hebt een brede scoop en een stevige juridische basis waardoor je in staat bent om verschillende belangen, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, opinies en vakinhoudelijke inbreng samen te brengen om aan de hand daarvan te adviseren;
  • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (zaken helder en eenvoudig formuleren);
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
  • Ervaring met digitale werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening.

Wat hebben we jou te bieden?

Een fulltime functie met volop uitdagende opdrachten die samen met het  team tot stand gebracht worden. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het brutosalaris maximaal
 € 4.671,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een fulltime dienstverband, exclusief een IKB van 17,05%.

Het dienstverband zal in eerste instantie zijn voor de duur van een jaar, bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet naar een vaste aanstelling.

Informatie en sollicitatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en soliciteren kun je kijken op: 

www.werkeninfriesland.nl

Benodigde opleiding

hbo

Dienstverband

tijdelijk/fulltime 
Aantal uren per week36
Gepubliceerd op31-05-2022
Sluitingsdatum08-06-2022