Gemeente Opsterland zoekt een deskundige en communicatief vaardige griffier die stapsgewijs verder bouwt en de raad helpt te professionaliseren. Iemand die gericht is op het ondersteunen van het proces, het adviseren van de gemeenteraadsleden, maar ook sturing durft te geven en lef durft te tonen.

Jouw functie...

De primaire griffietaken, het verzorgen van zaken rondom vergaderingen, zijn in Opsterland op orde en moeten op orde blijven. Wel kan worden gekeken of er een efficiëntere werkwijze te creëren is in de primaire werkprocessen. Verder verwachten we van je dat je op zoek gaat naar mogelijkheden voor verdere professionalisering van de gemeenteraad.

Deze professionalisering is tweeledig. Enerzijds ben je in staat om de raad in totaliteit, maar ook individuele raadsleden,
te doorgronden en van advies en feedback te voorzien. De gemeenteraad wil zich in die zin graag naar een hoger niveau tillen. Anderzijds is er behoefte aan onafhankelijke communicatie vanuit de raad naar inwoners. Hierbij staan het verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening en digitalisering centraal, zodat gehoor wordt gegeven aan de wens van de gemeenteraad om meer van buiten naar binnen te gaan werken; het betrekken van inwoners en de samenleving bij het besluitvormingsproces. Het is de bedoeling dat je hierin een proactieve rol neemt, zonder dat je een communicatiedeskundige hoeft te zijn. Je hebt creatieve ideeën, neemt initiatieven en gaat op zoek naar die verbinding en werkbare mogelijkheden.

Je bent een sparring- en nauwe samenwerkingspartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert haar. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek onderhoud je de goede verhoudingen. Daarnaast beweeg je je soepel in de ambtelijke organisatie, waarin je fungeert als een diplomatieke ambassadeur voor de raad (belangen van de raad behartigen en deze uitdragen, op procesniveau). Kortom, je draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.

Wij zoeken...

We zoeken een griffier die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken.
Iemand die de Friese taal verstaat, zich bewust is van de dynamiek die deze gemeente herbergt en die hier op energieke en
diplomatieke wijze mee om weet te gaan.

Je hebt een opvatting over de rol van de raad in het samenspel met de samenleving en hebt helder wat je toegevoegde
waarde daarbij is. Je bent een dienende persoonlijkheid, die op een passende manier op de voorgrond kan treden waar dit
kan en nodig is. Je bent in staat om de raad verder te brengen in haar ontwikkeling en professionalisering.
Qua persoonlijkheid ben je sympathiek, iemand die diplomatiek en met tact communiceert. Anderzijds sta je stevig in je
schoenen en kun je waar nodig tegengas geven. Je staat open voor het ontvangen van feedback op je functioneren.
Je zoekt (pro)actief verbinding met de ambtelijke organisatie, zodat de raad optimaal wordt ondersteund. Je draagt bij aan
een adequaat werkende griffie, zodat de gewenste dienstverlening wordt uitgevoerd.

Je bent...

Competenties

Voor jou als onze nieuwe griffier zijn de basisvaardigheden die bij deze rol vereist vanzelfsprekend.

Politiek-bestuurlijk sensitief

Je heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet je daarin onafhankelijk op te stellen. Je weet wat er leeft, ook als er sprake is van impliciete zaken en bent je daarbij bewust van je eigen onafhankelijke rol. Je kent de behoeften, weet waar politiek-bestuurlijke gevoeligheden liggen, doorziet complexe processen en stelt je neutraal op. Tot slot ben je een steunpilaar en een dienend, betrouwbaar persoon en ben je bewust van de positie van de raad. Je weet daarop in houding en gedrag aan te sluiten door de belangen naar voren te brengen. Je stelt je op als ambassadeur van de raad.

Deskundig

Je bent bekwaam en vaardig in het faciliteren van het politieke besluitvormingsproces en weet eventuele
vernieuwingen effectief toe te passen en over te dragen. Je bent bekend met de werkzaamheden die een griffier uitvoert en hebt een visie op de ontwikkeling van het griffierschap en de gemeenteraad als geheel. Je beheerst het primaire proces goed en begrijpt het ambtelijk proces. Je kan goed inschatten hoe en wanneer de raad hierbij betrokken kan worden. Naast een procesmatige blik, ben je ook in staat om het grotere geheel te overzien en ben je goed in plannen en organiseren. Je hebt een visie op ontwikkeling en professionalisering van de raad, het veranderend samenspel met inwoners, de positie van
de raad en acteert krachtig en rolbewust.

Tot slot denk je mee over de positie en de rol van de raad en neemt hierin op een stapsgewijze manier initiatieven.

Communicatief

Je kunt procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken. Je bent toegankelijk en behulpzaam en contact met jou is informeel, maar formeel indien nodig. Je hebt gevoel voor de inhoud van het raadswerk en benut deze kennis in je advisering. Je kunt je inleven in de cultuur en de omgangsvormen van anderen en daar de communicatie op afstemmen. Je bent in staat een goede werkrelatie op te bouwen en te onderhouden met de partners in de driehoek en de ambtelijke organisatie. Je kunt complexe procedures en ideeën zowel mondeling als schriftelijk in begrijpelijke taal uitleggen en bent in staat om te overtuigen en te enthousiasmeren.

Tot slot heb je een open – en waar nodig opbouwend kritische – houding.

Wij eisen...

Functie-eisen

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke processen;
  • Ervaring als raadsadviseur/(plaatsvervangend) griffier is een pré, maar de selectiecommissie staat ook open voor andere relevante ervaring.

Arbeidsvoorwaarden

De visie van de gemeente Opsterland is dat medewerkers het succes van onze organisatie bepalen. Met hun kennis, vitaliteit en vaardigheden voegen zij waarde toe en weten zij creatief in te spelen op veranderingen. Daarom wordt als organisatie stevig ingezet op duurzame inzetbaarheid, lerende organisatie, eigenaarschap en aantrekkelijk werkgeverschap. We bieden je dan ook een uitdagende en dynamische functie waarin we je kansen bieden jezelf verder te ontwikkelen. We investeren graag in persoonlijke ontwikkeling met bijvoorbeeld diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. Je ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld en je krijgt ruimte en vertrouwen om deze vorm te geven.

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het brutosalaris maximaal € 6.616,- bruto per maand (functieschaal 13) bij een fulltime dienstverband. Het werken bij gemeente Opsterland is uniek en veelzijdig en daar zetten we uiteraard iets tegenover. Naast salaris, hebben we binnen de gemeente een vrij besteedbaar budget: je Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB is in totaal 17,05% van je salaris.

Dit geld kun je inzetten voor bijvoorbeeld extra vrije dagen of de aanschaf van een fiets. Daarnaast bieden we jou een laptop van de zaak, mobiele telefoon of gratis bel-app, korting op diverse verzekeringen en de opbouw van keuzepensioen bij ABP-pensioenfonds.

We hebben flexibele werkuren en bieden de mogelijkheid thuis te werken. In overleg kun je privé en werk goed combineren. Tot slot bieden we je een arbeidsovereenkomst van één jaar en wanneer we een match zien, wordt deze omgezet in een vaste overeenkomst.

Sollicitatieprocedure

Na de brievenselectie op 30 augustus worden er sollicitatiegesprekken gevoerd door een selectiecommissie, gevormd door enkele raadsleden. In de tweede ronde voer je wederom een gesprek met de selectiecommissie en de griffiemedewerker en een klikgesprek met de burgemeester. De gesprekken vinden plaats op 9 september (eerste ronde) en op 16 september (tweede ronde). Wij vragen je hier bij je sollicitatie rekening mee te houden.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure, deze wordt op 20 september afgenomen. Voor indiensttreding is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. De aanwijzing tot griffier is voorzien in de raadsvergadering van 10 oktober 2022. De startdatum is 1 november 2022.

Solliciteren

Reageren kan tot en met 28 augustus 2022 door een motivatie en curriculum vitae in te sturen via

sollicitatie@necker.nl

onder vermelding van ‘vacature griffier Opsterland’. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bas Verkooijen, adviseur bij Necker, via 06 537 323 10.

Functieprofiel

Andere vacatures

Kijk voor alle vacatures op

www.werkeninfriesland.nl(externe link)

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland