Opsterland, een prachtige gemeente, waar je behalve de 16 bruisende en karakteristieke dorpen uitgestrekte natuur vindt. Grasland, heide, de bekende Zeven Wouden en veengebieden worden er doorkruist door kanalen. Samen met de dorpen, plaatselijke belangen en onze collega’s zorgen wij ervoor dat Opsterland een prettige gemeente is om te wonen, werken en te verblijven. We investeren in de kwaliteit van de eigen organisatie. Een slagvaardige organisatie die doet wat echt nodig is voor de dorpen en inwoners. In Opsterland willen we graag samen met anderen onze doelen bereiken.

Het gebiedsteam is een onafhankelijk werkend team waar burgers met vragen op het gebied ondersteuning en zorg terecht kunnen. Het team bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht naar het dorp,  werken outreachend en benaderen burgers proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de burger en werken planmatig. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één gezin- één plan- één regiehouder.

Bij het sociaal domein is binnen het gebiedsteam een vacature ontstaan voor een

CONSULENT JEUGD / procesregisseur (32 uur / 0,89 fte)

Je rol

Als consulent jeugd verleen je ondersteuning en hulp wanneer er zich problemen voordoen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Daarnaast wordt indien noodzakelijk bescherming van het kind/de jeugdige geboden als ouders of andere opvoeders hun pedagogische verantwoordelijkheid niet (meer) kunnen waarmaken. Voor het uitoefenen van deze functie zijn we in het bijzonder op zoek naar een nieuwe collega met ervaring binnen de jeugdbescherming. 

Als procesregisseur pak je de procesregie op in complexe domein-overstijgende casussen waarin de veiligheid in het geding is of waar de zorg stagneert.

Je taken

 • Je voert de werkzaamheden gekanteld uit (d.w.z. de burger faciliteren zijn verantwoordelijkheid te nemen / in zijn eigen kracht te zetten). Je werkt met een brede blik, verricht een integrale intake, maakt een sociale netwerkanalyse, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies.
 • Je ben generalist met specialisatie jeugd en voert casusregie uit bij zowel enkelvoudige problematiek als bij meervoudige problematiek. Je bent in staat het gezin als systeem te benaderen en als zodanig te ondersteunen.
 • Je stelt samen met de cliënt/het gezin een maatwerkplan op met resultaatafspraken. Je ondersteunt de cliënt/het gezin bij de uitvoering van dit plan en stelt dit plan zo nodig bij. Ook leg je contacten met de externe zorgaanbieder die de zorg gaat aanbieden.
 • Bij procesregie maak je samen met betrokkenen een probleemanalyse en stel je in gezamenlijkheid een plan van aanpak op. Je bewaakt de voortgang en stuurt het proces doorlopend bij.
 • Je biedt ondersteuning in de vorm van kortdurende en kor cyclische psychosociale hulpverlening en casemanagement en maakt hierbij gebruik van bestaande methodieken afgestemd op de hulpvraag. Je biedt hierbij regie en coördinatie, organiseert zo nodig overleg en werkt methodisch (doelgericht, systematisch, procesgericht).
 • Je beoordeelt wanneer de inzet van andere professionals en specialisten noodzakelijk is en behoudt in dit proces en de verdere samenwerking de casusregie. Initieert zo nodig multidisciplinair overleg, of neemt hieraan deel.
 • Je hebt oog voor de veiligheid van het kind/de jeugdige (en het gezin): signaleren van risicofactoren op veiligheid en ontwikkelingsbedreiging. Je bent in staat om de Meldcode te doorlopen en zo nodig een verzoek tot onderzoek in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Je bent in staat crisisinterventies te verrichten.
 • Je werkt samen met uiteenlopende netwerken zoals gemeente, scholen, huisartsen, GGD, de buurt, vrijwilligersorganisatie, welzijns- en hulporganisaties, politie en verbindt gezamenlijke en individuele aanpak.
 • Je levert gevraagd en ongevraagd  input vanuit het werkveld aan beleidsontwikkeling.

Wat vragen we van jou?

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over een succesvol afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld SPH, Social Work, SJD).
 • Je staat ingeschreven in tenminste één van de volgende registers: SKJ of BIG.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling en gesprekstechnieken.
 • Je beschikt over omvangrijke kennis op het gebied van wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein, specifiek ten aanzien van de Jeugdwet.
 • Je hebt kennis van en ervaring met vraagstukken op het gebied van opvoeden, opgroeien, gedragsproblematiek en gezondheid.
 • Je kan systeemgericht werken.

Je competenties

Voor deze functie beschik je over de volgende competenties: zelfstandigheid, communicatieve vaardigheid, sensitiviteit, integriteit, besluitvaardig, creativiteit en netwerkvaardigheden.

Wat wij je bieden

 • Een superleuke uitdagende en dynamische functie waarin we jou kansen bieden jezelf verder te ontwikkelen. We investeren graag in jouw persoonlijke ontwikkeling met bijvoorbeeld diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden. Je ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld en je krijgt ruimte en vertrouwen om deze vorm te geven.
 • Het werken bij gemeente Opsterland is uniek en veelzijdig en daar zetten we uiteraard iets tegenover. Naast salaris, hebben we binnen de gemeente een vrij besteedbaar budget: je Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB is in totaal 17,05% van je salaris. Dit geld kun je inzetten voor bijvoorbeeld extra vrije dagen of de aanschaf van een fiets.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het brutosalaris maximaal € 4.671,- bruto per maand (functieschaal 10, salaristabel 1 april 2022) bij een fulltime dienstverband.
 • Daarnaast bieden we jou een laptop van de zaak, mobiele telefoon, korting op diverse verzekeringen en de opbouw van keuzepensioen bij ABP pensioenfonds.
 • We hebben flexibele werkuren en bieden de mogelijkheid thuis te werken. In overleg met je collega’s en je teammanager kun je privé en werk goed combineren.
 • Een arbeidsovereenkomst van 1 jaar en wanneer we een match zijn, wordt deze omgezet in een vaste overeenkomst.

Informatie en sollicitatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Saskia Mattern, teammanager gebiedsteam (tel. 06-82060448). Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Jaap Atsma (0512-386364). Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Sollicitaties zijn welkom tot en met 16 maart 2023 en kun je richten aan het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Opsterland.

De eerste gesprekken vinden plaats in week 12 (20-24 maart).

Solliciteren is alleen mogelijk via Werken in Friesland(externe link).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen wel!.

Andere vacatures

 • Vacature WMO Consulent ( 2x 32 uur per week )

  Bij het sociaal domein is binnen het gebiedsteam een vacature ontstaan en zijn we op zoek naar twee ervaren WMO consulenten die specifieke kennis meebrengen op medisch gebied en beschermd wonen.

 • Vacature Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

  Het team Ontwikkeling Ruimtelijk Domein is op zoek naar een betrokken & innovatieve adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling.

 • Vacature Teammanager

  Het Gebiedsteam is het uitvoeringsteam binnen het Sociaal Domein. Het Gebiedsteam opereert als één team naar buiten, maar is intern verdeeld over meerdere teammanagers. We zoeken uitbreiding van twee naar drie teammanagers.

Kijk voor alle vacatures op

www.werkeninfriesland.nl(externe link)

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland