Helaas woedt de oorlog in Oekraïne voort. Een aantal weken geleden gaven wij aan dat nog niet precies te overzien was wat er op ons afkomt. We zijn intussen een aantal weken verder. Hier vindt u een update over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente. 

Opsterland en haar inwoners zijn gastvrij als het gaat om opvang van vluchtelingen. Wij werken hierin nauw samen met vrijwilligersorganisatie Code Hans. Code Hans verzorgt de maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen.

Wij zijn ons er van bewust dat wij een beroep op u doen als inwoner als het gaat om aanpassingsvermogen en inspanningen, ook op de scholen en bij andere instanties in de dorpen. Samen geven we hier vorm aan en informeren wij u zo goed als mogelijk. 

Opsterland volgt de landelijke lijn

In Opsterland streven we ernaar de landelijke lijn te volgen. Dit houdt in dat de gemeente de afspraken, die door het Rijk zijn gemaakt over de centrale opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, volgt. Dit betekent dat vluchtelingen bij de Veiligheidsregio Fryslân in het centrale opvangpunt aangemeld worden. De centrale opvang in Heerenveen is tijdelijk verplaatst naar Twijzel. De gemeente Achtkarspelen neemt met ingang van zondag 3 april tijdelijk de functie van Heerenveen over als ‘overstapplaats’. Hier krijgen vluchtelingen een medische check en volgt registratie. Op dezelfde dag en in ieder geval binnen 24 uur worden de mensen uitgeplaatst naar een gemeente in Friesland, waar ze een opvangplek voor langere tijd krijgen. In elke gemeente is de huisvesting op een andere manier vormgegeven en altijd op een goede manier.

Beschikbare opvangplekken

Op dit moment zijn er in de gemeentelijke opvang in Friesland nog voldoende beschikbare plekken voor vluchtelingen. In Opsterland zijn er al plekken ingevuld, maar ook nog plekken beschikbaar. De instroom in de centrale opvanglocatie in (tijdelijk) Twijzel loopt langzaam door en is nog niet heel groot. Vorige week zagen we deze instroom wel iets groeien. Er zit dus een stijgende lijn in. We kunnen niet voorspellen hoe snel de instroom stijgt. Tot nu wordt vrijwel iedereen nog op dezelfde dag uitgeplaatst in een gemeente.

Hoe werkt de gemeentelijke opvang?

In Opsterland werken we met zelfstandige huisvesting in woningen die door particulieren beschikbaar zijn gesteld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vakantiewoningen of B&B’s. We zijn erg blij met dit aanbod, want op deze manier zorgen we ervoor dat mensen langdurig gehuisvest kunnen worden. Dit vinden we belangrijk, omdat er dan een sociaal netwerk opgebouwd kan worden.

Daarnaast mogen kinderen van vluchtelingen in Nederland naar school gaan. Als gemeente staan wij ervoor dat ook vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk onderwijs kunnen volgen. Deze kinderen gaan in Opsterland in het eigen dorp naar school. Belangrijk is dat er een goede verspreiding is van deze kinderen op de scholen in de dorpen, zodat de scholen niet overbelast worden.

Het kan echter nog een tijdje duren, voordat er gebruik gemaakt kan worden van het aanbod. Het kan dus zijn dat u een tijd niets hoort, voordat de gemeente contact met de huiseigenaar opneemt om vluchtelingen te huisvesten in de locatie. De gemeente neemt altijd eerst contact op met de huiseigenaar. Het huisvesten van vluchtelingen gaat altijd in overleg. De toestroom van vluchtelingen is nog niet zo groot en het aantal huisvestingsaanvragen is nog te overzien. Maar dit kan snel veranderen en dan zijn we blij dat we gebruik kunnen maken van de huisvesting, die u heeft aangeboden.

Wat doet Code Hans precies?

Om voor een zo warm mogelijke ontvangst te zorgen, zetten we maatschappelijke begeleiding in door vrijwilligersorganisatie Code Hans. Code Hans coördineert zowel de praktische zaken zoals inschrijving in het Basisregistratie Personen (BRP), als de sociale zaken door mensen wegwijs te maken in het dorp.

Veel Opsterlanders hebben zich gemeld om iets te doen voor Oekraïense vluchtelingen. Code Hans coördineert die vrijwillige inzet en ondersteunt de vrijwilligers met raad en daad. Wanneer in dorpen al groepjes vrijwilligers zijn, vanuit de kerk, Plaatselijk Belang of anders, sluit Code Hans daarbij aan. Anders zoekt Code Hans zelf vrijwilligers om de Oekraïners te helpen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

  • Wanneer vluchtelingen naar Opsterland komen, belt de gemeente Code Hans;
  • Bij aankomst van de Oekraïners staat de vrijwilliger dan klaar, samen met een medewerker van Code Hans en meestal een tolk en de huiseigenaar om het gezin op te vangen. Samen met de Voedselbank zorgt Code Hans voor een pakket met eerste levensbehoeften. Zo nodig krijgen de Oekraïners wat handgeld voor persoonlijk benodigdheden;
  • Daarna komen de praktische vragen: is er werk of vrijwilligerswerk, kunnen de kinderen naar school, hoe zit het met de verzekering, hoe gaat het inschrijven bij de gemeente, zijn ergens fietsen te krijgen en/of is er psychische hulp? Code Hans helpt de vrijwilligers met deze en andere vragen;
  • Nieuwe informatie voor vrijwilligers zet Code Hans op www.opsterlandvooroekraine.nl(externe link).

Helpt u mee het ontmoetingspunt in Gorredijk in te richten? 

Code Hans heeft inmiddels 16 personen gehuisvest, maar er zijn meer Oekraïense vluchtelingen in Opsterland. Ook bij mensen thuis logeren tientallen vluchtelingen. De ondersteuning van Code Hans is er ook voor deze gastgezinnen. Code Hans is bezig met het inrichten van een ontmoetingspunt in Gorredijk. Daarvoor zoeken ze nog spullen om een huiskamer in te richten: meubels, lampen, spelletjes, etc. Heeft u spullen? App een foto naar 06-11403385. En wilt u ook iets doen voor de Oekraïense vluchtelingen? Meld u bij Code Hans via www.codehans.nl(externe link) of via de contactgegevens op de website www.opsterlandvooroekraine.nl(externe link).

Particuliere opvang in gastgezinnen

Omdat Opsterland de landelijke lijn volgt, kunnen we niemand rechtstreeks vanuit gastgezinnen in de gemeentelijke opvang plaatsen. Dit betekent dat mensen die in gastgezinnen zitten en graag uitgeplaatst willen worden naar gemeentelijke opvang eerst naar de centrale opvanglocatie in Twijzel moeten, zodat ze gekoppeld kunnen worden aan een geschikte gemeente. Deze opvanglocatie is in Dorpshuis De Bining aan de Simke Kloostermanstrjitte 7 te Twijzel.

Meer nieuws