Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf maandag 11 april 2022 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. 

De aanvraagperiode sluit op donderdag 12 mei 2022 (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Komt u ook uw project pitchen?

De adviescommissie IMF Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de leden van de adviescommissie Iepen Mienskipsfûns. Zo kunnen ze hun plannen nog meer versterken, voordat zij de subsidieaanvraag indienen. 

Meld u tijdig aan!

Meld u tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

  • Wanneer: dinsdag 3 mei van 18:00u tot 21:00u
  • Waar: dorpshuis ‘De Kiekenhof’, Molenweg 29, Nieuwehorne

Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.

Meer informatie

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie: Iepen Mienskipsfûns | Fryslan