Jaarlijks blikken we bij de start van het nieuwe jaar terug op het voorgaande en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons gaat brengen.

Een mooie traditie die we graag willen voortzetten. We hopen u weer te ontmoeten en nodigen Inwoners en ondernemers van harte uit om aanwezig te zijn. De nieuwjaarsreceptie is op maandag 9 januari 2023 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en veelbelovend nieuw jaar.

College van B en W

Kunt u niet aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie, dan kunt u de toespraak van de burgemeester volgen via de livestream op: www.www.sa24.nl/livestream(externe link)

Meer nieuws