Na een periode van bijna acht jaar nemen we afscheid van burgemeester Ellen van Selm nu zij is voorgedragen als burgemeester van Purmerend.

Wilt u ook afscheid komen nemen? Dan bent u van harte welkom op woensdagmiddag 14 september 2022. We ontvangen u graag tussen 14.00 en 16.00 uur tijdens de ‘Zoete Inval’ in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag.

We vragen u uw aanwezigheid kenbaar te maken via www.opsterland.nl/afscheidburgemeester en zien u graag op 14 september.

Gemeenteraad, directie en college van b&w gemeente Opsterland