Plegt-Vos realiseert woonwijk in Gorredijk. Plegt-Vos heeft het voormalige bedrijfsterrein van De Vries Kozijnen in Gorredijk gekocht. De onderneming en de gemeente Opsterland sluiten een overeenkomst voor de ontwikkeling van de bijzondere locatie. Hier wordt een prachtige nieuwe woonwijk gerealiseerd.

Plegt-Vos geeft het 6,5 hectare grote plan aan de Nijewei en Jodocus Heeringastraat de naam ‘De Vrieswijck’; met een knipoog naar de voormalige timmerfabriek. Het wordt een intieme buurt van 95 woningen,  rijwoningen, twee-onder-één-kappers, levensloopbestendige huizen, vrijstaande huizen en vrije kavels.

Woningmarkt

De gemeente Opsterland is enthousiast over het plan.

,,Wij willen graag dat er woonruimte is voor alle inwonersgroepen van onze gemeente, jong en oud. Mensen krijgen een kans om op een prachtige plek een huis te verwerven en er komt doorstroming op de krappe woningmarkt. Bovendien wordt een lelijke plek nu goed ingevuld. Voor Gorredijk is dit een fantastische ontwikkeling’’, vindt wethouder Anko Postma. 

Tuindorp

‘De Vrieswijck’ krijgt het karakter van een Tuindorp. Dat betekent: oog voor detail, veel groen en lommerrijke lanen. In het hart van het plan komt een waterpartij als centrale ontmoetingsplek.  De gemeente speelt een belangrijke rol bij het inrichten van de openbare ruimte. De huizen worden met een hoge duurzaamheidsambitie gerealiseerd.

In april organiseert Plegt-Vos een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden , waar de plannen inhoudelijk worden toegelicht. Ook wordt het plan voorgelegd aan Plaatselijk Belang.

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland