Meer dan 70 organisaties in Opsterland hebben de intentieverklaring Sûn Opsterlân ondertekend. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben we afgesproken de komende drie jaar samen te werken aan een gezondere omgeving voor onze kinderen en jeugd in Opsterland.

Tijd voor actie!

Woensdag 27 oktober kwamen de partners tijdens een inspiratiebijeenkomst in Us Doarpshûs, Terwispel samen om te praten over de praktische invulling. 

Fantastisch om te zien dat zoveel partijen ideeën met elkaar  uitwisselen, elkaar inspireren en in werkgroepen concrete plannen maken hoe we samen kunnen zorgen voor een Sûn Opsterlân!

Logo Sûn Opsterlân
Inspiratiebijeenkomst Sûn Opsterlân
Partners in gesprek tijdens Inspiratiebijeenkomst Sûn Opsterlân

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland