Organiseert u een activiteit die kunst en cultuur in Opsterland versterkt en promoot? Dan kunt u subsidie cultuurpromotie aanvragen.

Voorwaarden

  • In de aanvraag omschrijft u duidelijk de activiteit. Uit de omschrijving blijkt dat de activiteit kunst en cultuur in de gemeente Opsterland versterkt en promoot.
  • Bij de aanvraag wordt gekeken naar de volgende punten: versterking, educatie, samenwerking, erfgoed, promotie en Fries (een beschrijving van deze criteria vindt u in de Subsidieverordening cultuurpromotie).
  • De aanvraag heeft een begroting en een dekkingsplan. Hierin staan de kosten en inkomsten van de activiteit.
  • De subsidie van de gemeente kan niet hoger zijn dan 40% van de begrote kosten, met een maximum van € 2.500,- en niet meer dan het ontstane tekort.
  • Uren die vrijwilligers maken, kunnen in de begroting als kosten en als inkomsten (eigen bijdrage) worden opgevoerd. Het college heeft het bedrag per uur per vrijwilliger vastgesteld op €10,-
  • Soms is een vergunning nodig voor het houden van een activiteit. Bekijk meer informatie over een evenementenvergunning

Aanvraag

Wilt u een aanvraag subsidie cultuurpromotie indienen? Vul dan tijdens de aanvraagperiode het formulier 'Aanvraag subsidie cultuurpromotie' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie.

Let op!

Voor de subsidieregeling cultuurpromotie zijn er per jaar twee aanvraagperiodes

  • Activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni: aanvragen van 1 september t/m 31 oktober.
  • Activiteiten die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december: aanvragen van 1 maart t/m 31 mei.

Voorbeeldbegroting

Bekijk de voorbeeldbegroting.

Meer informatie

In de Subsidieverordening cultuurpromotie staan de voorwaarden en de maximale hoogte van de subsidie beschreven. Daarnaast geldt de Algemene subsidieverordening Opsterland voor deze regeling.

Meer informatie

Heeft u vragen over culturele zaken of vragen over het aanvragen van subsidie voor cultuur? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Of maakt gebruik van het 'Contactformulier cultuur'. 

Contactformulier cultuur

Bigband saxofoon