Vanwege de aanhoudende droogte en weersverwachting geldt vanaf 9 juni 2023 een rook- en stookverbod in Opsterland. Dit gebeurt op advies van de brandweer.

In bossen en natuurgebieden is het verboden om te roken en om vuur te stoken. Daarnaast is het in de hele gemeente verboden om in de open lucht vuur te stoken of te hebben. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan volgens de brandweer al de oorzaak zijn van een brand die een groot natuurgebied verwoest.

Je mag nog wel in je eigen tuin vuur stoken, maar let hierbij goed op. Laat het vuur of de barbecue niet onbeheerd achter en zet een emmer water klaar. Want ook in je tuin of naast je woning is het droog en kan brand ontstaan. Het is dus belangrijk om ook daar alert op te zijn.

Zo kun je brand voorkomen

 • Rook niet in natuurgebieden, ook niet in dat kleine stukje dicht bij huis.
 • Houd je aan de regels voor het gebruik van barbecues en vuurkorven.
 • Parkeer je auto niet in hoog, droog gras - ook niet bij je huis.
 • Gooi afval - vooral glas - in afvalbakken.
 • Gebruik geen onkruidbranders.
 • Gooi geen brandende of smeulende voorwerpen weg.

Ontstaat er toch brand in een natuurgebied? Doe dan het volgende:

 • Blijf kalm;
 • Probeer niet zelf de brand te blussen;
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom;
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard;
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Het rookverbod geldt zolang de droogte aanhoudt. De gemeente maakt bekend wanneer het verbod op roken in natuurgebieden er niet meer is.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland