In het najaar van 2021 wordt gestart met de uitvoering van de afwaardering van de Sweachster- en Gerdyksterwei in Lippenhuizen en Beetsterzwaag. Dit betekent dat de weg veiliger wordt gemaakt. Meer informatie over de uitvoering leest u hier.

Wat houdt de afwaardering in?

  • De snelheid wordt omlaag gebracht van 80 km/u naar 60km/u;
  • Op kruispunten heeft het verkeer van rechts straks voorrang;
  • Ter hoogte van de Bûtewei en Koefenne komen twee drempels.

De bedoeling is uiteindelijk om de Sweachster- en Gerdyksterwei veiliger te maken.

Uitvoering in twee fases

De uitvoer van het veilig maken van deze twee wegen is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase (start november 2021) worden diverse kruispunten gelijkwaardig ingericht door herkenbare markering en/of herkenbare rode kleur van het kruisingsvlak. Hierdoor is het voor u duidelijk dat verkeer van rechts voorrang heeft. Ook krijgt de rijbaan herkenbare 60km/u markering (borden) volgens het 'Duurzaam Veilig'-principe.

In de tweede fase wordt de herkenbare tweekleurige slijtlaag aangebracht. De uitvoering van deze fase vindt in het voorjaar van 2022 plaats.

Planning november 2021

Maandag 1 november 07:00 uur tot en met vrijdag 12 november 17:00 uur:

  • Sweachster- en Gerdyksterwei tussen Trijehoek en Beetsterweg zijn in beide richtingen afgesloten;
  • Gemotoriseerd verkeer (auto’s- en vrachtverkeer) wordt omgeleid via de N392 (Koaibosk) – A7 en vice versa;
  • Landbouwverkeer wordt omgeleid via de Buorren – Boerestreek – Binnewei – Sparjeburd – Poasen – Poostweg en vice versa.
  • Voor langzaam verkeer zoals (brom)fietsers blijft het fietspad bereikbaar en toegankelijk. Hier is geen omleiding voor ingesteld.

Ga hier naar het nieuwsbericht over de afsluiting van de Sweachster- en Gerdyksterwei

Vragen? 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij dhr. J. Dijkstra (gemeente) bereikbaar op telefoonnummer (0512) 386 583.

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland