De raad van Opsterland kwam gisteravond bijeen voor een raadsconferentie met als doel om kaders te bespreken voor een nieuw cultureel centrum De Skâns.

Raad organiseert raadsconferentie over De Skâns

De raad ging deze avond in groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over de functies die De Skâns moet vervullen, de theaterfunctie, definanciën en het draagvlak/participatie. De raad realiseert zich heel goed dat Gorredijk behoefte heeft aan duidelijkheid over De Skâns.
 

Motie

In de raadsvergadering van 26 september 2022 heeft de raad een motie aangenomen waarin de raad zichzelf
opdraagt om met ambtelijke ondersteuning een raadsconferentie te organiseren voor een nieuw cultureel
centrum De Skâns. Het doel van de conferentie was het stellen van kaders voor dit project.
Voorbereiding raadsconferentie
Om die reden is een aantal raadsleden met ambtelijke ondersteuning van de gemeente en met De Skâns (de
werkgroep) bezig gegaan met het organiseren van de raadsconferentie. In de motie staat onder andere dat er
zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met de wensen van de huidige gebruikers. In aanloop naar
de raadsconferentie is de werkgroep daarom in gesprek gegaan met de gebruikers. De gebruikers roepen de
raad op om vaart te maken met het proces rondom De Skâns omdat ze behoefte hebben aan duidelijkheid.

 

Hoe verder?


Tijdens deze raadsconferentie zijn er veel onderwerpen die te maken hebben met De Skâns besproken. Er zijn
deze avond geen besluiten genomen. De werkgroep gaat nu met de opbrengst van deze raadsconferentie aan
de slag om de vervolgstappen voor te leggen aan de raad. Dit gaat gebeuren in een openbare raadsvergadering
in februari/maart van 2023.


Martin de Vries (raadslid CDA): ‘Het is bijzonder om op deze manier met elkaar van gedachten te wisselen over een enorm lastig vraagstuk. We hebben een interessante en goede avond gehad. Uniek ook om de voorbereiding van deze avond samen op te pakken met ambtelijke ondersteuning en De Skâns. We hebben bruikbare informatie opgehaald voor het college om een voorstel voor te bereiden. Wat mij vooral bij blijft is het signaal van de gebruikers die aangeven aan de raad om knopen door te hakken en duidelijkheid te geven. Dat zijn we Gorredijk verplicht.’
 

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland