Er komt een snelfietsroute tussen Ureterp en Drachten. Wij willen hiermee de veiligheid voor fietsers verbeteren. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente Smallingerland. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de Hegebrechsterleane tussen de rotonde bij het Ureterpvallaat in Drachten en de Opgong bij Ureterp. De werkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd vanaf het najaar 2021 t/m het voorjaar van 2022.

Er komt een snelfietspad langs de Hegebrechsterleane. Verder wordt er groot onderhoud verricht aan de hoofdrijbaan. Ook zal er een maximum snelheid komen van 60 km/uur. 

De bestaande fietspaden die nu aan elke kant van de rijbaan liggen worden vervangen door één vrijliggend tweerichtingenfietspad van 3.00 meter breed. Dit fietspad komt aan de zuidwestzijde van de hoofdrijbaan. Om ruimte voor het fietspad te maken wordt de hoofdrijbaan iets verplaatst. De Hegebrechsterleane is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Hiervoor worden verschillende omleidingsroutes ingesteld.

Het nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat fietsers nog maar op 1 veilige plek de hoofdrijbaan hoeven over te steken, namelijk bij de aansluiting van de Opgong.v

Kaart