Het college van B&W stelde in de vergadering van vanmorgen Sandra van ’t Hooge aan als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Opsterland. Hiertoe besloot het college na de unanieme voordracht door de selectie- en adviescommissie die de sollicitatieprocedure begeleiden.

Van ’t Hooge werkt al langer bij Opsterland; vanaf maart 2021 als directeur/loco secretaris en per september als waarnemend gemeentesecretaris. Voordat Van ‘t Hooge bij Opsterland in dienst trad, werkte zij onder andere bij het Openbaar Ministerie en gemeente Groningen in verschillende leidinggevende functies.  

Wethouder Anko Postma reageert enthousiast: “Het college van Opsterland is ontzettend blij met deze benoeming. Sandra geeft vertrouwen en brengt rust en energie waar dat nodig is. Een fijne combinatie. Mooi is ook dat de adviescommissie en selectiecommissie unaniem besloten haar voor te dragen voor deze functie. Dat geeft een eenduidig beeld en draagvlak. Mooier kunnen we het ons niet wensen!”

Met de benoeming heeft gemeente Opsterland een gedreven gemeentesecretaris aangesteld.

Van ’t Hooge: “Ik heb erg veel zin om deze functie nu voor de langere termijn verder in te vullen. Daarbij wil ik graag werken aan de verbinding tussen bestuur en organisatie omdat we zo op goede wijze uitvoering kunnen geven aan het coalitieakkoord en ons gezamenlijk kunnen inzetten voor de inwoners van Opsterland.”

Sandra van ’t Hooge volgt Marjan van der Weij op die per september dit jaar aan de slag ging als directeur bij de Provincie Drenthe.

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland