Zaterdagmiddag 12 maart 2022 uur kwamen inwoners, Oekraïense vluchtelingen en het gemeentebestuur van Opsterland samen in de tuin van het Lycklamahûs. Samenzijn voor Oekraïne: een moment van bezinning, stilstaan bij de oorlog en met elkaar vrede wensen. 

Woorden van hoop, kracht en steun

Burgemeester Ellen van Selm sprak de aanwezigen toe over hoop, kracht en hoe het voorjaar symbool staat voor de weg naar betere tijden. Geestelijk verzorger Evert Kronemeijer liet drie Oekraïense vluchtelingen hun verhaal doen. Zij vertelden over hun reis naar Nederland en hun kijk op de toekomst.

Verder werden er twee prachtige gedichten uit de dichtbundel van Ria Bron-Landstra voorgedragen. Jan Harmsma uit Beetsterzwaag droeg het gedicht ‘Gelok’ voor, Wiedse Veenstra uit Bakkeveen het gedicht ‘Ljocht’.

Minuut stilte, volkslied en bloemen

Naast alle mooie woorden werd er een minuut stilte gehouden en luisterden de aanwezigen met elkaar naar het Oekraïense volkslied. De meeste mensen legden na afloop van dit emotionele samenzijn bloemen in de kleuren van de Oekraïense vlag. U kunt deze week ook nog bloemen bij het Lycklamahûs leggen om uw steun te betuigen.

Europese gemeenten samen solidair

Opsterland was niet de enige gemeente die stilstond bij de oorlog in Oekraïne. Gemeenten in heel Europa gaven gehoor aan de oproep van Eurocities om solidair te zijn met Oekraïne. Met elkaar geven we steun en spreken we hardop onze wens voor vrede uit.

Samenzijn voor Oekraine 12 maart 2022

Meer nieuws

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Kom ook naar de ondernemerstafel

    In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

  • Werkzaamheden Krume Swynswei Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

    Vanaf 12 december zijn er werkzaamheden aan de Krume Swynswei in Nij Beets tussen huisnummer 12 - 13

RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland