Een delegatie van politici en wetenschappers uit de Roemeense gemeentes Timis County en Alba County heeft Zuidoost Fryslân bezocht voor een werkbezoek. Het Roemeense gezelschap werd vrijdag 15 september hartelijk ontvangen door wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland als lid van het Comité van de Regio’s.

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) is de spreekbuis van regio's en steden in de Europese Unie (EU). Het vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de Europese Unie en verleent advies over nieuwe wetten die invloed hebben op regio's en gemeenten. Door de Nederlandse delegatie in het Comité is de Roemeense delegatie uitgenodigd om kennis te nemen van innovatieve agrarische bedrijfsvoering en van de verwerking en recycling van afval. Zo werden een melkveebedrijf in Langezwaag en het EcoPark in Heerenveen bezocht.

Ruim aandacht was er ook voor de geschiedenis van de gemeente Opsterland. Bij Openluchtmuseum It Damshûs werd uitleg gegeven over de turfwinning en aansluitend voer de delegatie met een boottocht over het Polderhoofdkanaal en bracht een bezoek aan het Sudergemaal, waar een expositie werd bezocht over biodiversiteit. Op het gemeentehuis in Beetsterzwaag sloot gedeputeerde Friso Douwstra zich aan bij de delegatie om informatie te geven over de inzet van de Provincie Fryslân op het gebied van Europa en over het EuropaPact.  

Wethouder Rob Jonkman kijkt met een tevreden gevoel terug op het bezoek: “Internationale vriendschap verrijkt ons allemaal. Tijdens dit bezoek werd inspiratie opgedaan en waardevolle kennis gedeeld. Het is een mooie en waardevolle ervaring. Ik kijk terug op een fijne ontmoeting en een geslaagde bijeenkomst.”

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland