Ria Bakker (72) uit Tijnje is op zaterdag 2 oktober onderscheiden voor haar verdiensten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vrijwilligerswerk. Loco-burgemeester Anko Postma van de gemeente Opsterland heeft haar namens de koning gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Onderscheiding voor een superoma

Ria Bakker is `superoma’. Tien jaar geleden richtte zij Grannies2Grannies Friesland op. Samen met een groep beppes uit Tijnje en omgeving zet ze zich in voor oma’s in Oeganda. Die vrouwen wonen in krotten, leven in armoede en hebben vaak de zorg over kinderen en weeskinderen.

De Friese grannies zamelen met allerlei activiteiten geld in en besteden dit aan de bouw van eenvoudige huisjes voor de oma’s in Oeganda. Het initiatief kreeg dankzij Omroep Max landelijke aandacht en steun. Er zijn inmiddels bijna honderd huisjes en een `resthome’ gerealiseerd.

Ria Bakker was bovendien jarenlang actief voor Vluchtelingenwerk en voor Wereldwinkel Opsterland. In eigen dorp was en is ze bij tal van activiteiten betrokken, zoals het zwembad, dorpsblad de Tynjeboade, het sociaal cultureel werk, de tienerclub en de spelweek voor basisschoolkinderen.

Koninklijke onderscheiding Ria Bakker

Meer nieuws

RSS feed

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u iemand kunt voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

Ga naar de pagina Koninklijke Onderscheidingen

Lintjesregen