De heer Reinoud Koster is tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2022 benoemd als plaatsvervangend raadsgriffier. 

Burgemeester Ellen van Selm heette de heer Koster namens de raad hartelijk welkom in de gemeente Opsterland.

Raadsgriffier Reinoud Koster
Plaatsvervangend raadsgriffier Reinoud Koster