Inwoners uit Zuidoost-Fryslân met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, kunnen vanaf maandag 15 mei opnieuw subsidie aanvragen uit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost-Friesland. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost-Fryslân.

Streekwurk helpt bij de aanvraag

Mensen met een idee of die een project willen indienen, worden opgeroepen contact op te nemen met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Fryslân. Zij kunnen meedenken of het project geschikt is en helpen bij het indienen van de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen voor het Regiofonds kan via www.fryslan.frl/regiofonds(externe link), dit kan tot en met 1 juni. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal 3.000 en maximaal 50.000 euro om hun ideeën mogelijk te maken.

Regiofonds

In de vijfde openstelling is 189.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Na de zomer volgt een zesde en laatste ronde waarin geld kan worden aangevraagd vanuit het Regiofonds.

Regiodeal Zuidoost-Friesland

Het Regiofonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost-Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk. Meer informatie over de Regio Deal zie www.regiodealzuidoostfriesland.nl(externe link)

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland