Vanaf 10 januari kunnen inwoners uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren opnieuw subsidie aanvragen uit het Regiofonds. 

Het Regiofonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost-Friesland.

Projectbureau Streekwurk helpt u bij de aanvraag

Heeft u een idee of wilt u een project indienen? Neem dan op tijd contact op met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. Zij denken met u mee of het project geschikt is en helpen bij het indienen van de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.

Aanvraag indienen

U kunt tot en met 3 februari 2022 een aanvraag indienen via www.fryslan.frl/regiofonds. 

Er is minimaal 3.000 en maximaal 50.000 euro beschikbaar om ideeën mogelijk te maken.

Landschap Opsterland

Regiofonds

In de tweede openstelling is 200.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te denken aan grotere projecten op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Belangrijk is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten.

Het Regiofonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk. Meer informatie over de Regiodeal vindt u op www.regiodealzuidoostfriesland.nl

Meer nieuws

RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland