Vanaf 10 januari kunnen inwoners uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren opnieuw subsidie aanvragen uit het Regiofonds. 

Het Regiofonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost-Friesland.

Projectbureau Streekwurk helpt u bij de aanvraag

Heeft u een idee of wilt u een project indienen? Neem dan op tijd contact op met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. Zij denken met u mee of het project geschikt is en helpen bij het indienen van de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.

Aanvraag indienen

U kunt tot en met 3 februari 2022 een aanvraag indienen via www.fryslan.frl/regiofonds(externe link)

Er is minimaal 3.000 en maximaal 50.000 euro beschikbaar om ideeën mogelijk te maken.

Landschap Opsterland

Regiofonds

In de tweede openstelling is 200.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te denken aan grotere projecten op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Belangrijk is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten.

Het Regiofonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk. Meer informatie over de Regiodeal vindt u op www.regiodealzuidoostfriesland.nl(externe link)

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland