Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland(externe link).

Laatste aanvraagperiode

Van 18 september tot en met 5 oktober 2023 wordt het Regiofonds voor de zesde en laatste keer opengesteld. Er is voor deze ronde 182.000 euro beschikbaar. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. In de Regiodeal is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds.

Initiatieven

Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland die samenwerking bevorderen en de regio versterken. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen.

Projectbureau Streekwurk Zuidoost-Friesland

Mensen met een idee of die een project willen indienen, worden verzocht om op tijd contact op te nemen met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. Een projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058 292 52 00.

Aanvraag indienen

Een aanvraag kan worden ingediend via www.fryslan.frl/regiofonds(externe link). Dit kan vanaf 18 september tot en met 5 oktober 2023.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

  • het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal;
  • het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente overstijgend karakter;
  • het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland;
  • het initiatief is innovatief en/of experimenteel.
  • Het initiatief is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop.
  • De aanvraag dient plaats te vinden door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up.

Regiodeal Zuidoost-Friesland

De gemeente Heerenveen is namens de regio Zuidoost-Friesland trekker van het Regiofonds. De uitvoering van het fonds verloopt via de provincie Fryslân, zodat kan worden aangesloten bij de werkwijze van het Iepen Mienskipfûns.

 

Vragen?

Vragen of wilt u meer weten over het Regiofonds? Dan kunt u contact opnemen met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland via zuidoost@fryslan.frl of bel 058 292 52 00

Landschap Opsterland

Toegekende aanvragen uit eerdere rondes

Al een flink aantal initiatieven is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Regiofonds. Hieronder staat een aantal projecten uitgelicht.

Stroomopwaarts

In het project Stroomopwaarts slaan musea in Zuidoost-Friesland de handen ineen.

Nieske Ketelaar, directeur van museum Drachten: “Zuid Oost Friesland is een unieke regio met een heel eigen historie en aantrekkingskracht die het verdient om beter ontdekt te worden. We nemen de mensen op verschillende manieren mee naar het gebied. Op een bijzondere wijze laten we zien hoe er toen, nu en straks gewerkt werd en kan worden aan vitale dorpen en sterke economische kernen in een veerkrachtig landschap.”

1 Miljoen Mini Missies (1MMM)

1 Miljoen Mini Missies is een project van stichting Vier.

“Het idee achter 1Miljoen Mini Missies is simpel. Ik, alleen, kan niet de hele wereld veranderen. Maar samen met mensen in mijn dorp, wijk of buurt kan ik wel mijn-hele-kleine-stukje-aarde mooier, socialer en duurzamer maken. Wanneer we allemaal met mini missies onze-eigen-plek-op-de-planeet mooier maken, wordt toch de hele wereld mooi!” zegt Gretha Oost, een van de bedenkers van het project.

Cultuurfestival Zuidoost-Friesland

Het cultuurfestival Zuidoost-Friesland wordt een cultureel dans- en musicalfestival voor kinderen en Jongeren in de zuidoosthoek van Friesland, waarbij het niet alleen gaat om uitvoerende kunst door amateurs en professionals maar ook kunst educatie, participatie en om professionals en amateurs met elkaar te verbinden. Een cultureel spektakel voor de hele regio.

De kookpot als spiegel van onze cultuur

Van wieg tot graf, tradities zijn als spiegel van onze kookpot. Zoekend naar het verhaal achter onze multiculturele eetgewoonten. Dit gepresenteerd in een congres, een culinaire ontmoetingsplaats voor voedsel minnend Ooststellingwerf. Het doel is verbinding en het in beeld brengen van: tradities en gebruiken in de plaats waar we wonen -gebruiken van wieg tot graf, van voorjaar tot winter en van zaaien tot oogsten.

Op weg naar Bloeizone Zuidoost-Friesland

Nu bloeizone Bakkeveen als een succes wordt ervaren zijn er meerdere dorpen in de regio Zuidoost-Friesland die ook graag een bloeizone willen worden. De gemeente Opsterland heeft de intentie dorpen te ondersteunen om bloeizone te worden en de vrijwilligers van bloeizone krijgen regelmatig verzoeken van dorpen in de regio zuidoost Friesland om hulp bij het ontwikkelen van bloeizones. Zij kunnen bij hen ervaren wat er in Bakkeveen gerealiseerd is en ze kunnen gebruik maken van het netwerk. Bloeizone wordt zoveel mogelijk gerund door vrijwilligers.

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland