Een oriënterende raadsbijeenkomst zal op maandag 12 februari vanaf 19.30 uur plaatsvinden in de raadszaal te Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

Wilt u inspreken over één van onderstaande onderwerpen? Neem dan uiterlijk maandag 12 februari 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via (0512) 386 333 of e-mail: griffie@opsterland.nl.

Onderwerpen oriënterende raadsbijeenkomst:

  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Jarig van der Wielenwei 2a te Bakkeveen
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen De Warren 6 te Tijnje
  • Herziene legesverordening Opsterland 2024
  • Sloop leegstaand schoolgebouw OBS De Oanrin te Bakkeveen
  • Agendaverzoek PvdA: brief college inzake kennisdocument Energievisie Fryslân en Handreiking Elektriciteitsstations (raad 29 januari 2024)

Meer informatie, zoals de vergaderstukken en de live-uitzending, vindt u hier

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland