De gemeenteraad van Opsterland heeft vandaag met algemene stemmen goedkeuring verleend aan de begroting voor volgend jaar. De gemeente is financieel gezond, vertelde wethouder financiën Rob Jonkman. ,,De begroting 2022 is keurig sluitend.”

Volgens de wethouder is er niettemin sprake van financiële onzekerheid over de jaren daarna. Hij beloofde dat Opsterland ook dan een gemeente blijft met oog voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

Gepaste zuinigheid, aldus Jonkman, is uitgangspunt van het gemeentelijk beleid. ,,De leefbaarheid en duurzaamheid vraagt de komende jaren echter ook om investeringen.”
 

 

Meer nieuws

  • Op maandag 29 november vindt er vanaf 19.30 uur een oriënterende raadsbijeenkomst plaats. Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad niet bij elkaar in de raadzaal in Beetsterzwaag, maar wordt er via een digitale liveverbinding vergaderd.
    Gemeenteraad raadzaal
  • Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.
    Coronabewijs
  • Door bestratingswerkzaamheden is een gedeelte van de Sjoelstrjitte in Gorredijk vanaf vrijdag 26 november tot en met vrijdag 3 december afgesloten voor het doorgaande verkeer.
    Wegwerkzaamheden
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem contact op met de griffie

 

Gemeenteraad raadzaal