De Hoofdstraat in Beetsterzwaag stroomde vanavond vol met trekkers. De gemeenteraad ontving er - voorafgaand aan de oriënterende raadsvergadering - een pamflet van zo’n 50 Opsterlandse boeren. Namens de boeren sprak voorzitter Bert van den Brink van LTO Opsterland (de ondernemersvereniging voor boeren en tuinders) de raadsleden toe.

In Opsterland is de afgelopen jaren al een flinke bijdrage geleverd aan de stikstofreductie, zo stelde Van den Brink. Hij riep de bestuurders dan ook op er alles aan te doen om de stikstofplannen, zoals die morgen in Den Haag worden besproken, van tafel te krijgen. Bareld van der Meer (CDA) nam de petitie namens de raad in ontvangst.

Boerenprotest

Meer nieuws

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland